اغلب شهروندان چک حضور آمریکا در سوریه را غیرقانونی می دانند

براگ – سانا

نتایج یک نظرسنجی در چک نشان می دهد که 93 درصد از مردم، حضور آمریکا را غیرقانونی می دانند.

در این نظرسنجی چهار هزار و 829 نفر از شهروندان چک مشارکت کردند و 93 درصد از مردم معتقد بودند که آمریکا باید هرچه سریع تر نیروهای خود را از سوریه خارج کند.

پیشتر وزیر خارجه پیشین چک گفته بود که حضور نیروهای آمریکایی در سوریه غیرقانونی است و خروج هرچه سریع تر آن ها، شرایط را برای پایان جنگ علیه این کشور فراهم می کند.

وی همچنین افزوده بود: تنها راه حل بحران سوریه، عدم دخالت کشورهای خارجی و گفت و گوی میان سوری ها است.

غیاث