ناکام ماندن تلاش تروریست ها برای نفوذ به تعدادی از مواضع نظامی در ریف شمالی حماه

حماه – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه تعدادی از تروریست ها را که در حال تلاش برای نفوذ به سمت تعدادی از مواضع نظامی و مناطق آمن در ریف شمالی حماه بودند، کشته یا زخمی کردند.

خبرنگار سانا در حماه در همین باره توضیح داد: گروه های تروریستی متعلق به”کتائب العزه” که در حال تلاش برای نفوذ از شهرک اللطامنه و اطراف آن به سوی یک موضع نظامی بودند، توسط واحدی از ارتش حاضر در ریف شمالی حماه شناسایی و مورد هدف قرار گرفتند.

خبرنگار سانا ادامه داد: تعدادی از اعضای گروه های تروریستی کشته یا زخمی شدند و تروریست ها باقی مانده با به فرار گذاشتند.

خبرنگار سانا خاطر نشان کرد: يک گروه تروریستي كه در حال تلاش برای حمله از روستای معرکبه به یک موضع نظامی بود، توسط توپخانه ارتش مورد هدف قرار گرفت که درپی آن خسارت ها و تلفات سنگینی به این گروه تروریستی وارد و استحكامات تروريست ها نيز منهدم شد.

دیروز نیز واحدی از ارتش حاضر در اطراف روستای شلیوط در حومه شمالی محرده تلاش گروه های تروریستی برای نفوذ به روستاهای آمن و تعدادی از مواضع نظامی را ناکام گذاشت و تعدادی از تروریست ها کشته و زخمی کرد.

غیاث جاویش