خبرنگار سانا: شهادت 10 شهروند سوری از جمله 4 کودک در پی حملات جنگنده های “ائتلاف بین المللی” علیه روستای الکشیکه در ریف دیر الزور

خبرنگار سانا: شهادت 10 شهروند سوری از جمله 4 کودک در پی حملات جنگنده های “ائتلاف بین المللی” علیه روستای الکشیکه در ریف دیر الزور