هلاکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست ها در ریف شمالی حماه

حماه-سانا

یگان های ارتش عربی سوریه حاضر در ریف شمالی حماه ضربات سنگینی به محاور تحرکات تروریست هایی که مجددا توافق منطقه عاری از سلاح را نقض کردند، وارد نمودند.

خبرنگار سانا در حماه اعلام کرد: یگانهای شناسایی ارتش عربی سوریه حاضر ریف شمالی حماه، نقاط حضور تروریست های گروه تروریستی “حزب ترکستانی” را در روستای  «قسطون» در سهل الغاب در ریف شمالی غربی حماه مورد حمله قرار دادند.

خبرنگار سانا نیز از هلاکت تعدادی از تروریست ها و زخمی شدن دیگران و انهدام مهمات آنها در پی ضربات سنگین ارتش عربی سوریه خبر داد.

راما