عملیات دقیقی ارتش عربی سوریه علیه تروریست ها در ریف شمالی حماه

حماه-سانا

خبرنگار سانا تاکید کرد: یگان هایی از ارتش عربی سوریه در سهل الغاب عملیات توپخانه ای علیه استحکامات و مواضع تجمع تروریست های “حزب ترکستانی” در اطراف روستای “العنکاوی” واقع در ریف شمالی غربی حماه، انجام داد.

خبرنگار سانا افزود: عملیات ارتش عربی سوریه در این مناطق موجب هلاکت و زخمی شدن تعدادی از تروریست های “حزب ترکستانی” که در حال تلاش برای نفوذ از اراضی ترکیه به سوی اراضی سوریه بودند، شد.

خبرنگار سانا اشاره کرد: یگان های ارتش عربی سوریه تلاش های تروریست های آنچه موسوم به “کتائب العزه” را در شرق شهرک اللطامنه برای نفوذ  به سوی مناطق امن و نقاط نظامی در ریف شمالی حماه ناکام گذاشت.

راما