سفیر پاکستان در دمشق: مایل به فعالسازی همکاری با سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم هستیم

دمشق – سانا

اعضای انجمن دوستی پارلمانی سوریه و پاکستان امروز در دیدار با راشد کمال سفیر پاکستان در دمشق راهکارهای تقویت روابط پارلمانی بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نماینده پارلمان کشورمان فاضل ورده در این دیدار  ضمن تاکید بر اهمیت تبادل تجربیات و افزایش همکاری و هماهنگی بین دو پارلمان  سوریه و پاکستان تاکید و به ضرورت یکپارچکی تلاش ها برای مبارزه با تروریسم اشاره کرد.

به نوبه خود سفیر پاکستان در دمشق با اشاره به عمق روابط بین دو کشور از تمایل کشورش برای فعالسازی همکاری با سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم و ارتقای روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی خبر داد.

غیاث