ارتش تلاش تروریست ها برای نفوذ به تعدادی از مواضع نظامی در ریف شمالی حماه را ناکام گذاشت

حماه – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه تلاش تروریست ها برای نفوذ به تعدادی از مواضع نظامی در ریف شمالی حماه را ناکام گذاشتند.

خبرنگار سانا در حماه اعلام کرد: واحدی از ارتش با استفاده از تلسیحات مناسب تلاش یک گروه تروریستی برای نفوذ از روستای حصرایا به سمت تعدادی از مواضع نظامی در روستای تل ملیح در ریف شمالی محرده را ناکام گذاشت و اعضای این گروه تروریستی را کشته و زخمی کردند.

خبرنگار سانا ادامه داد: واحدی از ارتش با گروه های تروریستی متعلق به “كتائب العزه” که دیشب به تعدادی از مواضع نظامی در محور ایست های زلین و الزلاقیات در ریف شمالی حماه حمله کردند، درگیر شدند.

خبرنگار سانا افزود: این درگیری ها به ناکام ماندن حمله تروریست ها و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از تروریست ها و فرار تروریست ها باقی مانده انجامید.