کشف وضبط موشک ها به جا مانده از تروریست های “داعش” در  المیادین در حومه دیر الزور

کشف وضبط موشک ها به جا مانده از تروریست های “داعش” در المیادین در حومه دیر الزور

ث/غ/ م خ