پاسخ ارتش به تجاوزات تروریست ها در ریف شمالی حماه

حماه – سانا

واحدی از ارتش عربی سوریه به تجاوزات تروریست ها در ریف شمالی حماه پاسخ داد و با انجام یک عملیات کمین تعدادی از تروریست های آنچه موسوم به “كتائب العزة” در محور الزلاقیات در ریف شمالی حماه را به هلاکت رساند.

خبرنگار سانا در حماه در همین باره توضیح داد: تروریست های گروه “كتائب العزة” حاضر در جنوب شهرک اللطامنه در ریف شمالی حماه با شلیک گلوله ها به یک موضع نظامی در اطراف شهرک الزلقانیه تجاوز کردند.

خبرنگار سانا افزود: واحدی از ارتش به تجاوزات تروریست ها پاسخ داد و با انجام یک عملیات کمین در نزدیکی محور الزلاقیات زلین 5 تروریست را به هلاکت رساند و تعدادی از ترورسیت ها را زخمی کرد.

خبرنگار سانا ادامه داد: اسلحه و مهمات تروریست ها  نیز درپی این عملیات منهدم شدند.

وی بیان کرد: از میان تروریست ها کشته شده می توان به تروریست “راضی رجوب” فرمانده نظامی كتائب العزه و تروریست ها “حسين حسن الحسن” و”عبد الستار العناد الفيصل” و “أسامة محمد الوحيد” و “هشام الصالح” اشاره کرد.

غیاث