رئیس جمهوری عربی سوریه دستورات درباره شغل ترجمه رسمی ومعافیت از جریمه وعوارض شهرداری صادر کرد

دمشق – سانا

اقای دکتر بشار اسد دستورشماره 23 سال 2014 که شامل معافیت از مالیات شهرداری وجرائم ساختمانی- نظافت- اقساط شهرک های صنعتی- سرمایه گذاری….صادر کرد

متن دستور :
دستور شماره 23
رئیس جمهوری عربی سوریه
بنابر احکام قانون اساسی جمهوری عربی سوریه وبنابه قانون که پارلمان(مجلس الشعب) در جلسه  تاریخ 11/1/1436 هجری موافق 4/11/2014 تصویب کرد.

ماده (1)

کلیه افراد که مالیات شهرداری نپرداختند، وجرائم شامل : جرائم ساختمانی- نظافتی- واماکن مخصص برای بناکردن در شهر ها وشهرک های صنعتی  ، سرمایه گذاری، اقساط – بدهی  وغیره درسال 2013 وما قبل دارند، می توانند با پرداخت مالیات وجریمه های نقدی قبل از انتهای سال جاری از مالیات بر ارزش افزوده معاف بشوند

ماده(2)

سود وجریمه های تاخیر پرداخت شده، قبل از اعمال این قانون غیر قابل استرداد می باشد.

ماده(3)

وزیر اداره محلی دستور العمل اجرایی برای این قانون صادر می کند.

ماده(4)

این دستور در روزنامه های رسمی چاب و منتشر گردد.
دمشق 16-1-1436 هجری موافق 9-11-2014 میلادی