ناکام ماندن تلاش تروریست ها برای تجاوز به تعدادی از مواضع نظامی در شمالی ریف حماه

حماه -سانا

واحد های ارتش عربی سوریه تلاش گروه های تروریستی برای نفوذ به تعدادی از مواضع نظامی در ریف شمالی حماه را ناکام گذاشتند و خسارت ها و تلفات سنگینی به تروریست ها وارد کردند.

خبرنگار سانا در حماه در همین باره توضیح داد: یک گروه تروریستی  وایسته به “”حزب ترکستانی” “در حال تلاش برای نفوذ به سمت مواضع نظامی در اطراف شهرک المصاصنه  در ریف شمالی حماه این منطقه بود توسط واحدی از ارتش رصد شد و هدف قرار گرفت.

 

ث/غ/م خ