امروز در تاریخ  28 اکتبر 1924 / سعد زغلول اولین وزارت مردمی در مصر را تشکیل کرد

دمشق- سانا

امروز در تاریخ

1924/ سعد زغلول اولین وزارت مردمی در مصر را تشکیل کرد.

1886/  افتتاح مجسمه آزادی در ایالات متحده.

1940/نیروهای ایتالیایی به یونان حمله کرد.

1977/ سازمان ملل متحد  شهرک سازی اسرائیل در سرزمین های اشغالی عرب را محکوم کرد.

2007/  انتخاب رئیس جمهور آرژانتین کریستینا فرناندز.

عیدها و مناسبت ها…

روز استقلال در چک.

 

ث/غ/ م  خ