امروز در تاریخ 24 اکتبر 1934 / خروج مهاتما گاندی از کنگره ملی هند

دمشق – سانا

امروز در تاریخ

1648- کشورهای اروپایی استقلال هلند اعتراف کردند.

1949- سنگ بنای مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گذاشته شد.

1934 – خروج مهاتما گاندی از کنگره ملی هند.

1954  – وضعیت اضطراری در پاکستان اعلام شد.

عیدها ومناسبت ها

روز سازمان ملل.

روز  استقلال در زامبیا.