امروز در تاریخ 16 اکتبر 1946میلادی: تاسیس نیروی هوایی و نیروی دفاع هوایی در سوریه

دَمِشْق – سانا

امروز در تاریخ:

1945 میلادی :تاسیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)

1964 میلادی  :تاسیس نیروی هوایی و نیروی دفاع هوایی در سوریه

2002 میلادی : افتتاح کتابخانه اسکندریه جدید در مصر است

در همین روز به دنیا آمد:

1886 میلادی ا: حمد شوقی / شاهزاده شاعران/

عید ها و مناسبت ها :

روز جهانی غذا

 

ث/غ/ م خ