امروز در تاریخ  11 اکتبر 1138.. وقوع زلزله بزرگ در شهر حلب

دمشق -سانا

امروز در تاریخ

1138  – وقوع  زلزله بزرگ در شهر حلب.

1915   – آغاز تظاهرات مردمی در مصر علیه اشغال بریتانیایی.

1977   – ترور رئیس جمهور جمهوری عربی یمن ” ابراهیم محمد حمدی”.

1986   – نشست دوم بین رونالد ریگان و میخائیل گورباچف، رهبر شوروی در ریکیاویک است.

عید ها و مناسبت ها:

روز  انقلاب در جمهوری مقدونیه.

 

ث/غ/ م خ