یورش مجدد شهرک نشینان اسرائیلی به مسجد الاقصی

قدس اشغالی-سانا

ده ها شهرک نشینان اسرائیلی تحت حراست نیروهای اشغالگر از سوی باب المغاربه به مسجد الاقصی مجددا یورش بردند.

خبرگزاری “وفا” توضیح داد: بیش از 50 شهرک نشین اسرائیلی اقدام به رفتار تحریک آمیز در مسجد الاقصی کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر اسرائیلی به اقدامات نژادپرستانه خود در قدس اشغالی برای آواره کردن فلسطینی ها از شهر قدیمی به منظور یهودی سازی این شهر ادامه می دهند.

نیرمین/راما