امروز در تاریخ 6 اکتبر 1973 میلادی: سالگرد جنگ آزادی بخش اکتبر

دمشق -سانا 

6 اکتبر – 1973میلادی- جنگ آزادی بخش اکتبر با گذر کردن نیروهای سوری از ” خط آلوان” در جولان اشغالی و گذر کردن نیروهای مصری از کانال سوئز آغاز شد و در آن نیروهای سوری و مصری پیروزی های بزرگ را علیه دشمن اسرائیلی محقق کردند.

در همین روز به دنیا آمد:

1773 – پادشاه لوئی فیلیپ یکم.

در همین روز درگذشت:

2012 – الشاذلی بن جدید رئیس الجزایر.

عید ها و مناسبت ها:

سالگرد جنگ آزادی بخش اکتبر/تشرین

روز نیروهای مسلح در مصر

روز کارگر در در استرالیا

 

ث/غ/ م خ