رئیس جمهوری عربی سوریه اقای دکتر بشار اسد دستور منصوب کردن استانداران حلب، لاذقیه، قنیطره،وطرطوس صادر می کند.

رئیس جمهوری عربی سوریه اقای دکتر بشار اسد دستور منصوب کردن استانداران حلب، لاذقیه، قنیطره،وطرطوس صادر می کند.

وطبق این دستور دکتر محمد مروان علبی استاندار شهر حلب ودکتر خیر الدین السید استاندار شهر ادلب وابراهیم خضر السالم  استاندار شهر لاذقیه واحمد الشیخ عبد القادراستاندار شهر قنیطره و صفوان ابو سعده استاندار شهر طرطوس شدند.