امروز در تاریخ 20 سپتامبر ۱۱۸۷ – صلاح الدین ایوبی، قدس را محاصره کرد

دمشق – سانا 

امروز در تاریخ 

۱۱۸۷ – صلاح الدین ایوبی، قدس را محاصره کرد.

۱۸۷۰ – رم توسط سربازان ویکتور امانوئل دوم پادشاه ایتالیای متحد تصرف شد.

2011- ترور رئیس‌جمهور افغانستان پیشینبرهان‌الدین ربانی .

تارو آسو،نخست‌وزیر ژاپن در همین روز در سال 1940 به دنیا آمد .

عيد ها ومناسبات ها

روز استقلال اوستیای جنوبی.

 

ث/غ/ م خ