امروز در تاریخ  ..۲ سپتامبر ۱۹۴۵ – پایان جنگ جهانی دوم

امروز در تاریخ 

۱۱۹۲ – با امضای معاهده یافا بین ریچارد اول پادشاه انگلستان (ریچارد شیر دل) و صلاح الدین ایوبی فرمانده سپاهیان اسلام سومین دور جنگ‌های صلیبی به پایان رسید. بر طبق این معاهده طرفین توافق کردند که به مدت سه سال میان ارتش دو طرف آتش‌بس برقرار شود.

۱۷۵۲ – بریتانیا دو قرن پس از سایر کشورهای غرب اروپا تقویم یولیانی (تقویم میلادی) را به کار گرفت.

۱۹۴۵ – پایان جنگ جهانی دوم.

عید ها و مناسبت ها:

روز ملی کشور ویتنام به مناسبت سالگرد رسیدن به استقلال از فرانسه و ژاپن.

ث/غ/م خ