نشست امنیتی سوریه ، ایران، روسیه و عراق در بغداد با موضوع نبرد علیه تروریسم

بغداد -سانا 

بغداد میزبان نشست چهارجانبه امنیتی میان سوریه، ایران، روسیه و عراق به منظور افزایش هماهنگی‌های امنیتی و اطلاعاتی در نبرد با تروریسم بود.

چهار کشور عراق، سوریه، ایران و روسیه  در بغداد نشستی امنیتی با هدف افزایش هماهنگی‌های امنیتی و اطلاعاتی در مبارزه با تروریسم ، برگزار کردند.

عرفان الحیالی، وزیر دفاع عراق میزبان معاونان روسای ستاد مشترک‌های‌های ایران، روسیه و سوریه بود و در این جلسه درباره افزایش همکاری‌ها و هماهنگی‌های امنیتی و اطلاعاتی گفتگو شد.

وزیر دفاع عراق گفت که  تروریسم تهدیدی علیه صلح جهانی و دنبال گسترش نفرت در میان مردم در همه نقاط جهان بود و پیروزی بر داعش، نه فقط پیروزی عراق یا منطقه بلکه پیروزی همه جهان است.

وزیر دفاع عراق افزود: این پیروزی باید از طریق تقویت فعالیت اطلاعاتی با همکاری همه کشوهای جهان ادامه یابد تا به هدف نهایی خود در نابودی هسته های خفته داعش و افکار منحرف آن، برسد.