کشف مقادیر زیادی از تسلیحات و مهمات از بقایای تروریست ها در حومه درعا

درعا-سانا

یگان های ارتش و نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه طی تکمیل تامین روستاها و مناطق آزاد شده از لوث تروریسم، مقادیر زیادی اسلحه و مهمات که بعضی از آن ساخت آمریکا و اسرائیل است، و مهمات مربوط به گروهک موسوم به “گلاه سفیدها” را در منطقه الحاره و اطراف آن در حومه شمالی غربی درعا، کشف کردند.

یک منبع نظامی به گزارشگر جنگی سانا گفت: مقامات مسئول ارتش دو انبار متعلق به گروهک های تروریستی به عمق 8 و 12 متر را در منطقه الحاره و اطراف تل الحاره را کشف کردند.

منبع توضیح داد: این انبارها حاوی مقادیر زیادی مهمات و تسلیحات و مسلسل های سنگین و نیمه سنگین و موشک های ضد تانگ و خمپاره ها و خمپاره اندازهای متنوع، است.

منبع در ادامه افزود: از جمله تسلیحات کشف شده، مهمات تفنک ها و مسلسل ها و خمپاره های تانک ها و خمپاره اندازها و نارنجک های دستی و مین ها و مسلسل ها و موشک های ضد تانک ساخت آمریکا و اسرائیل، می باشد.

منبع اشاره کرد که یکی از این دو انبار حاوی مهمات مربوط به گروهک موسوم به “گلاه سفیدها” بود.

شایان به ذکر است که، واحدهای مهندسی ارتش جمهوری عربی سوریه با همکاری مقامات مسئول، به انجام کارهای تامین مناطق آزاد شده توسط ارتش و پاکسازی روستاها و شهرک ها و مزارع در حومه درعا به منظور خنثی کردن مین ها و بسته های انفجاری و کشف تسلیحات و مهمات به جا مانده از تروریست ها  در مخفیگاه ها و انبارها، ادامه می دهند.

 

نیرمین خلیل