بانو اسماء اسد درمان خود از تومور پستانی که در مراحل اولیه تشخیص داده شده، شروع کرد

دمشق-سانا

دفتر اطلاع رسانی در ریاست جمهوری عربی سوریه امروز اعلام کرد که بانوی اول سوریه اسماء اسد درمان خود از تومور سینه که در مراحل اولیه تشیخص داده شروع کرد.

دفتر اطلاع رسانی ریاست در صفحه ای فیسبوکی رسمی خود گفت: با ایمان واعتماد به خدا… بانوی اول سوریه اسماء اسد درمان خود از تومور سینه که در مراحل اولیه تشخیص داده شده، به تازگی آغاز کرد.

همچنان دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری عربی سوریه یک عکس از بانو اسماء در کنار رئیس جمهور دکتر بشار در یک بیمارستان نظامی واقع در دمشق را منتشر کرد.

حسین/راما