بازگشت صد‌ها نفر از اهالی به خانه هایشان در شهرک الحمیدیه در ریف قنیطره

قنیطره-سانا

گزارشگر سانا از شروع بازگشت صد ها نفر از اهالی شهرک الحمیدیه در ریف قنیطره به منازل خود پس از آزادسازی این شهرک و پاکسازی آن از باقی مانده های تروریست ها خبر داد.

دیروز نیز پس از پاکسازی شهرک ها و روستاهای جباثا الخشب ،طرنجه ، أوفانيا و عين البيضه از مین ها و بمب های دست ساز کارگذاشته شده توسط تروریست ها در خیابان ها و اراضی کشاورزی، ده ها خانواده به منازل خود در این مناطق بازگشتند.

غیاث/م.خ/ثناء