توزیع کمک های غذایی بر اهالی شهر نوی در ریف درعا

درعا-سانا

پس از پایان دادن به حضور تروریستی کمک های غذایی میان اهالی شهر “نوی” توسط هلال سرخ عربی سوریه با همکاری استانداری درعا توزیع شد.

این کمک ها شامل 24 کامیون حامل 5 هزار سبد غذایی اهدا شده توسط برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد، است.

راما