دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران : امنیت سوریه امنیت ماست

تهران –سانا

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاكید کرد : ایران امنیت سوریه را معادل امنیت خود تلقی می‌کند و از این حیث حفظ ثبات در سوریه برای ایران نیز یک دستاورد محسوب می‌شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه با روزنامه ” شرق ” گفت : طبیعتا سابقه طولانی همکاری راهبردی دو کشور و کمک به یکدیگر در شرایط بحران موجب افزایش اعتماد متقابل میان مردم و دولت‌های ایران و سوریه شده است و این مهم نیز دستاورد دیگری است.

ث/غ/ م خ