تعیین ۳۵ مرکز خرید گندم کشاورزان در استان های مختلف کشور

دمشق – سانا

مؤسسه عمومی تجارت غلات سوریه 35 مرکز  برای خرید گندم کشاورزان در استان های مختلف کشور را تعیین کرده است.

این مؤسسه با تاکید بر اینکه  اقدامات لازم جهت تسهیل فرایند خریدگندم ازکشاورزان انجام شده است توضیح داد: کشاورزان می توانند برای فروش گندم به مراکز خرید مراجعه کنند.

قبلا هیات وزیران کشورمان قیمت خرید هر کیلو گندم را 175 لیر و قیمت خرید هر کیلو جو را 130 لیر تعیین کرد.

غیاث/ثناء/م.خ