تروریست های قلمون شرقی همچنان سلاح های سنگین و نیمه سنگین شان را تحویل می دهند

ريف دمشق-سانا

در راستای اجرای توافق مبنی بر اخراج تمام تروریست ها از شهرک های الرحيبه، جيرود و الناصريه در قلمون شرقی در ریف دمشق، تروریستها سلاح سنگین و نیمه سنگین خود را تحويل ارتش عربی سوريه دادند.

گزارشگر سانا در منطقه قلمون شرقی اعلام کرد: تروریست های حاضر در کوه بترا و غلیظه و کوه غار قبل از خروج از این شهرک ها، مقادير زيادی مهمات و موشک تاو و لاو را که ساخت آمريکا و بمب های موشکی ساخت کانادا است را تحويل ارتش عربی سوريه داده اند.

نیرمین خلیل