بازگشت بیش از 50 هزار غیرنظامی به منازل خود در غوطه شرقی

دمشق – سانا

ارتش عربی سوریه امنیت و ثبات را به غوطه شرقی بازگرداند و عملیات بازسازی زیرساخت ها آسیب دیده بر اثر جنایات تروریست ها آغاز شده است.

یک منبع نظامی به سانا توضیح داد: بیش از 50 هزار غیرنظامی به منازل خود در غوطه شرقی بازگشته اند و روند بازگشت اهالی به روستا ها و شهرک ها آزاد شده از تروریسم همچنان ادامه دارد.

دیروز معاون استاندار ریف دمشق گفت: بیش از 12 هزارشهرون در شهرک عین ترما و بیش از 150 هزار شهروند نیز در روستاها و شهرک های حزه، سقبا، حموریه، جسرین، عین تیرما و زملکا حاضر هستند.

وی توضیح داد: استانداری ریف دمشق با همکاری هلال احمر عربی سوریه خدمات درمانی و پزشگی را به اهالی روستاها و شهرک های مختلف غوطه شرقی به صورت رایگان ارائه می دهند.

غیاث