یک منبع نظامی: تروریست های آنچه موسوم به “جیش الاسلام” منطقه مسکونی ضاحیه الاسد را با خمپاره ها هدف قرار دادند

یک منبع نظامی: تروریست های آنچه موسوم به “جیش الاسلام” منطقه مسکونی ضاحیه الاسد را با خمپاره ها هدف قرار دادند.

غیاث

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا در قاهره: دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران به دعوت سامح شکری وزیر امور خارجه مصر برای گفتگو در زمینه تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور برادر وارد قاهره شد