سید احمد خاتمی: خونخواری در ذات رژیم صهیونیستی وجود دارد

تهران – سانا

سید احمد خاتمی جنایات دشمن اسرائیلی در حق ملت فلسطین در نوار غزه را محکوم و تاکید کرد: خونخواری در ذات رژیم صهیونیستی وجود دارد، جواب این رژیم جز زور نیست.

سید احمد خاتمی افزود: فلسطینی‌ها راهپیمایی حق بازگشت انجام دادند و  دشمن صهیونیستی آنها را به گلوله بستند.

وی در ادامه از جهان اسلام خواستا تا  در برابر جنایات رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد.

خاتمی تاکید کرد: رژیم عربستان در تمام جنایات رژیم صهیونیستی نقش دارد.

غیاث