دیدار دکتر «هدیه عباس» رئیس پارلمان کشورمان با کاردار سفارت برزیل در دمشق

 

دیدار دکتر «هدیه عباس» رئیس پارلمان کشورمان با کاردار سفارت برزیل در دمشق..