photo_2023-01-31_11-52-08

شاهد أيضاً

حزب کازا پوند ایتالیا: ما به دفاع از سوریه تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد

رم-سانا حزب کازا پوند ایتالیا بر ادامه دفاع از سوریه تا رسیدن به پیروزی نهایی …