2

برگزاری رویدادی در چین که شامل تعدادی از رسانه های بین المللی است 30-7-2022

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی ازشهادت یک جوان فلسطینی در شهر یعبد در کرانه باختری به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی خبر دادند

رسانه های فلسطینی ازشهادت یک جوان فلسطینی در شهر یعبد در کرانه باختری به ضرب …