06

شاهد أيضاً

سوریه و چین برای حفاظت از میراث‌فرهنگی بیانیه مشترک امضا کردند

پکن-سانا  بیانیه مشترک وزارت ‌فرهنگ سوریه با وزارت فرهنگ وگردشگری جمهوری خلق چین در زمینه …