31-9

شاهد أيضاً

دفاع روسیه: شب گذشته 11 پهپاد سرنگون و حدود 210 افراط گرا اوکراینی کشته شدند.