7

شاهد أيضاً

ابراز نارضایتی مسکو از اخراج سه روحانی روس از بلغارستان

مسکو – سانا وزارت امور خارجه روسیه از تصمیم مقامات بلغارستان برای اخراج سه روحانی …