00003

شاهد أيضاً

سوریه بمباران سد نوا کاخوفکا توسط رژیم اوکراین را محکوم کرد

دمشق-سانا  سوریه بمباران سد نوا کاخوفکا توسط رژیم اوکراین را به شدت محکوم کرد. یک …